Współpraca

Akceptujemy karty:

karty

Multisport – fitness, squash

* czas korzystania z usługi jest równy jednej jednostce czasowej obowiązującej w obiekcie.
Fitness: możliwość skorzystania z jednych zajęć w ciągu jednego dnia;
Squash: wynajęcie kortu przez 2 osoby posiadające kartę Multisport
koszt kortu pomniejszony o 30 zł;
Wynajęcie kortu przez 1 osobę posiadającą kartę Multisport
koszt kortu pomniejszony o 15 zł

Fit Profit – fitness, squash, tenis
* czas korzystania z usługi jest równy jednej jednostce czasowej obowiązującej w obiekcie.
Fitness: możliwość skorzystania z jednych zajęć w ciągu jednego dnia;
Squash,Tenis: wynajęcie kortu przez 2 osoby posiadające kartę FitProfit
koszt kortu pomniejszony o 30 zł;
Wynajęcie kortu przez 1 osobę posiadającą kartę FitProfit
koszt kortu pomniejszony o 15 zł

OK System – fitness, squash, tenis
* czas korzystania z usługi jest równy jednej jednostce czasowej obowiązującej w obiekcie.